Mọi thông tin liên hệ với Phimplayteam xin bạn hãy liên hệ qua các địa chỉ sau:

E-Mail: [email protected]

Fanpage: Phimplayfan

Telegram: @Underpop1980